V  O  L  I  E  R  E:


Selv om flere af de amerikanske siskner kommer fra egne i både Nord- og Sydamerika som temperaturmæssigt kunne minde om vores, så er det absolut kun for et fåtal som kan holdes i udendørs volierer hele året. Vores klima har ganske vist ikke så mange frostgrader, men er så til gengæld ofte meget fugtigt. Og det er bestemt ikke noget som behager sisknerne. Som nævnt andetsteds på denne hjemmeside er det noget af det værste for dem. Det skaber grobund for Coccidiose som de er meget modtagelige for, ikke mindst for ungfugle. Når de først har fået det i udbrud er der ikke mange timer at reagere på før de er døde.

Men det bør ikke afholde os fra, at de i sommer og til dels også efterårsmånederne, kommer ud i  beskyttede udendørs volierer. Men de skal indrettes på en sådan måde at de ikke udsættes for fugt. Det gælder selvfølgelig regn fra oven, men yderst vigtigt er det også med en absolut helt tør bund. Hvis ikke bunden er tør er det en bombe under fuglene når vi taler om risikoen for Coccidiose angreb. – En fugtig bund, med fuglenes ekskrementer der dermed holdes fugtige, er den sikre død for sisknerne. Hvis man udsætter ungfugle for et sådant opholdssted kan man nemt nå op på dødsfald på både 80 og 90 % af bestanden. Forældrefuglene tåler det lidt bedre, men det er stadigvæk alt for risikabelt at holde dem i en voliere med fugtig bund.

Orientering af volieren:

Den bedste måde at placere volieren på er op af en sydvendt husmur. Vores volierer har en dybde på 2,75 mtr. til 5,50 mtr. De er alle 1 mtr. i bredden. Højden varierer fra 2,10 mtr. til 1,80 mtr. – Når man planlægger byggeriet bør man af hensyn til sin egen bekvemmelighed ikke lave den indvendige frihøjde mindre end ens egen højde med fodtøj + ca. 5 cm.

Der er støbt en betonsokkel, i dybde ca. 70 cm under jorden, og i volieren er der udlagt beton i en tykkelse af ca. 7 cm. Alt træværk er trykimprægneret træ, høvlet til 22 x 42 mm. Bund og topremme er dog i 22 x 94 mm.

Taget, samt øst- og vestfacaden, er beklædt med PVC-termoplader. Skillevæggene er af trådnet 12 x 25 mm masker. Da vi tidligere brugte voliererne til opdræt har skillevæggene desuden et lag af grønt stofagtigt PVC-dug, og som har en åben overflade på ca. 25 %, og tillader derfor en vis ventilation på tværs af skillevæggene. Alt tråd er med en mørk grøn PVC belægning. Den frie sydfacade er med dobbelt tråd med 42 mm imellem de 2 lag. Den indvendige tråd er 12 x 25 mm og den udvendige er 12 x 12 mm. Når den udvendige har disse små masker er man helt fri for at musene går igennem. Og det dobbelte trådlag forhindrer rovfugle og katte i at nå fuglene hvis de undtagelsesvis overnatter på tråden.

Vi har ikke tidligere haft problemer med besøg af katte, men i år (2007) har det været nødvendigt at sætte elektrisk hegn op langs jorden på sydsiden og endvidere rækker af tråd omkring tagfladen. På et tidspunkt var fuglene noget burstødte. En dag så vi hvorfor. En stor kat sneg sig rundt oppe på taget. Selv om der var afdækning med plader gav det alligevel skygger ned og fuglene for skrækslagne frem og tilbage for at komme væk for faren.  

Alle vores volierer står i forbindelse et inderrum gennem et flyvehul. Dette flyvehul er 15 x 15 cm, men på grund af en murtykkelse på lidt over 30 cm, er det hvert eneste år et stort arbejde når fuglene skal ud for første gang. De tør ikke gå gennem hullet, og det kan vare flere uger inden de er trygge ved det. Jeg vil tro at hullet burde have været i næsten samme bredde og højde som murtykkelsen er. Fuglene fodres kun i den indvendige del, så de må nødvendigvis ind for at få føde og vand.

Eget foto af "soverum"

Som nævnt nedenfor bruger fuglene disse rum til at overnatte i, de får mere ro på denne måde. Det gælder naturligvis specielt i de volierer hvor hannerne går.

Nedenfor er vist foto af almindelige tøjklemmer anbragt på siddepindene. De giver også mere ro til den enkelte fugl, og dermed mindre stres.

Udenfor yngletiden er sisknerne normalt fredelige fugle, men når yngletiden nærmer sig er de naturligvis mere territorie krævende, så disse simple indretninger forhindrer, at enkelte individer udsættes for unødig høj strespåvirkning.

Når fuglene har lært at gå/flyve gennem hullet er det normalt, at de hver aften sætter sig til rette for natten i den indvendige del. Her er øverst anbragt sove/hvile kasser. Det giver mere ro til den enkelte fugl når de skal finde deres sovepladser. I de afdelinger hvor der er hanner er der næsten dobbelt så mange sovepladser som der er fugle. Hvorimod der hos hunnerne ikke er nødvendigt med helt så mange pladser. Man kan i stedet for disse sove kasser anbringe tøjklemmer lodret på pindene i en sådan afstand at de kun giver plads til én fugl og dermed også giver mere ro og fred  i buret.

Der er én indgangsdør i facaden, ind til en sluse. Herfra kan man lukke døre op mellem hver voliere, når de er helt åbnet lukker de for hver voliere og danner samtidig en ca. 1 mtr. bred gang langs facaden.

Når voliererne kun er åbne mod syd kan det naturligvis om sommeren blive temmelig varmt inde bagest i volieren. Der er anbragt en temperaturføler på bagvæggen ude i volieren, og som kan aflæses inde i fuglehuset. Den kan i den varme sommertid nå helt op omkring 40° C. Men selv om fuglene har mulighed for at søge enten ind i huset eller frem mod trådnettet i volieren så sidder de ofte bare som om det er helt uden betydning for dem.

Billeder af vore udendørs volierer.

Til venstre i "sommer" udgaven, og til højre i "vinter" udgaven med den frie sydfacade med beklædning af isolerende dobbelt kanal PVC plader, de hæver temperaturen ca. 5° i.f.t. den udendørs temperatur.

Omkring 1. oktober begynder det som oftest at komme en del nedbør. Vi afdækker derfor på denne tid også fronten med PVC-termoplader. Temperaturen inde i volieren er normalt ca. 5° højere end ude i det fri. Når de klare og kolde nætter kommer er der nogle gange kun ganske få plus grader om morgenen. Alligevel går fuglene gerne derud efter at have tilbragt natten inde. Med de klare nætter er der som oftest sol fra morgenstunden, og den skal ikke være fremme i ret lang tid før hannerne holder deres sangkoncert til ære for hunnerne.

På skillevæggene i volieren er der på hver stolpe monteret en stump elektrikerrør. Heri kan stikkes grene af birk og gran, og de er lette at udskifte. Det giver fuglene nogle naturlige siddepladser, og ikke mindst bruger de meget tid på at pille i grenene. Midt i taget hænger der på en krog en 20 x 20 mm træstok ned, den er ca. 120 cm lang og er også påmonteret disse rørstumper. Det er let at sætte stængler af f.eks. grå bynke og natlys heri. Når de hænger frit ned vil de bevæge sig når fuglene flyver hen på dem, og give en naturlig bevægelse.