V I T A M I N E R:

Hvorfor skal fuglene have vitaminer?

En artikel hentet med tilladelse fra Orlux home-page.

                                                                                       
Hvorfor skal fuglene have vitaminer?

De traditionelle frøblandinger, også selv om de er nok så harmoniske, er aldrig i stand til at levere alle de komponenter som en fugl har brug for til dens funktioner i kroppen. Ligesom de essentielle aminosyrer, mineralstoffer og sporelementer er mange vitaminer ikke tilstede i frø i de tilstrækkelige mængder. Herudover er vitaminer meget påvirkelige af fugtighed, direkte sollys og høje temperaturer. Efter en vis tid er deres virkning lig nul. Vigtige processer kan af den grund ikke længere finde sted i fuglens krop. Af den grund er vitaminerne livsnødvendige. (Latin: Vita = liv).

Metabolismus (eller stofveksel = tilførsel og opbygning af stoffer) bliver forhøjet i bestemte perioder, og det gør vore fugle endnu mere følsomme overfor vitaminmangel. Der kræves f.eks. meget af fuglens krop under opdrættet. Hunnen koncentrerer sig om æglægningen og må i denne stresssituation, efter længere tids rugning opmade ungerne. Og det indtil måske 3 gange! Der kræves meget af fuglen. Samtidig med tilførslen af vigtige komponenter som aminosyrer er det også nødvendigt med vitaminer. Ikke kun for en god befrugtning og dannelse af æg, men specielt også for ungernes opvækst er dette vigtigt.


Foto af Orlux. - Vitaminer i pulverform.

Under fældningen kommer fuglen i den periode hvor den skal forny sig selv. Gennem opbygningen af fjerene arbejder stofskiftet på fulde omdrejninger. Til denne opbygning af fjerene behøver fuglen ud over vitaminer også bestemte svovlholdige aminosyrer, og som ikke er til stede i det normale foder i de nødvendige mængder. En anden faktor der udmatter fuglen er stress. Herved nedsættes  modstandskraften og fuglen bliver mere modtagelig for infektioner. En mangel på vitaminer forværrer denne tilstand så fuglen ender med at blive syg. I alle disse situationer er det derfor meget vigtigt at give vitaminer regelmæssigt og tilsætte foderet andre essentielle komponenter  

Som vi i det foregående har set, er behovene for vitaminer og aminosyrer forskellig alt afhængig af fuglens fysiologiske tilstand. For at komme i ynglestemning har fuglen behov for et højere indhold af E-vitaminer, hvorimod det under fældningen er aminosyrer og biotin der er det vigtige. Derfor har vores videnskabelige team sammensat 3 forskellige vitaminpræparater i serien ”Orlux Premium Health Line”, for at kunne opfylde det specifikke behov af vitaminer og aminosyrer til vores fugle.

Vi takker Versela Laga - Orlux for at måtte bringe denne artikel her.

Dansk oversættelse: Poul Erik R. Nielsen

Link til Versela Laga - Orlux: http://www.orlux.be

Tilbage