K Ø B  -  S A L G  -  B Y T T E:

GEBE  AB  -  SUCHE  -  TAUSCHE

Køb - Salg - Bytte:

Du kan få din annonce optaget gratis på denne site, men du skal være opmærksom på, at siden er forbeholdt annoncer af de amerikanske- og afrikanske siskner, samt skovfugle. Annoncen skal indeholde mailadresse og eller telf. nr. - annoncen slettes efter ca. 1 måned. Du sender din annonce til min mail: cospern@mail.dk

Gebe ab - Suche - Tausche:

Auf dieser Site können Sie kostenlos Ihre Anzeige bringen. Diese Site ist Cardueliden, Girlitze und Waldvogel vorbehalten. Ihre Anzeige soll Mail Adresse und oder Tel. Nr. beinhalten. Die Anzeigen werden nach einem Monat gelöscht. Schicken Sie Ihre Anzeige an unsere Mail Adresse: cospern@mail.dk
   

 


31-01-09

Sælges:

Kan reserveres nu, klar i maj-juni måned, efter endt fældning.

Yarrell Sisken ungfugle, fastringet 2009
(Carduelis Yarrelli)

Gulbuget Sisken ungfugle, fastringet 2009
(Carduelis Xanthogaster)

Mexicansk Sisken ungfugle, fastringet 2009
(Carduelis Psaltria)

Desuden sælges avlsfugle af ovenstående arter.

______________________________________________

In Mai-Juni abzugeben:

Yarrell Zeisig, Carduelis Yarrellii, Nachzucht 2009 beringt

Gelbbauch Zeisig, Carduelis Xanthogaster, Nachzucht 2009 beringt

Mexico Zeisig, Carduelis Psaltria, Nachzucht 2009 beringt

+ Einige Zuchtpaare von Obenstehenden Vögeln.

Connie & Poul Erik Raun Nielsen
Telf: +45 7575 6427 - Handy: +45 4050 6333 Mail: cospern@mail.dk