Billeder og grafik er med tilladelse bragt fra bogen "Handbuch der Cardueliden" - Band 1 af Massoth-Claßen


Yarrell sisken:
- Carduelis Yarrelli, (Opdrættet i 2000, DFO)

Generelt:

Forekommer ikke i underarter. Der er meget tydelige kønsforskelle. Hannen har helt sorte kalot, og er også mere intensiv i farverne i øvrigt. Hunnen kan måske forveksles med hun fra Magellansisken. Den var tidligere, (80´erne) meget sjælden, men sidst i 90´erne kom der pludselig en del af dem frem. De var ret ynglevillige, og er i dag en udbredt fugl i såvel Tyskland som Holland. Man skal passe på når man flytter disse fugle, de får relativt hurtigt stres. Ved indfangning må man være godt forberedt således at de hurtigt kan indfanges. Ellers er det en dejlig fugl at arbejde med. Kostmæssigt ligner de Kapuziner en del, så de kan i hvileperioden udmærket holdes sammen med disse.

(Seneste nyt om eventuelle underarter d. 15-11-2007)
Vi er blevet bekendt med at Frau Stefanie Rick har malet 3 forskellige varianter af Yarrell sisken. Man kan se de malede billeder på hendes salgsside. Når man iagttager kortet ovenstående om deres udbredelsesområder, nemlig 3 forskellige steder er det måske ikke så mærkeligt at der netop skulle findes disse varianter/underarter. Fra anden side forlyder det, at størrelsen på hannens hoved kalot skulle udgøre en afvigelse.
- Hvis vi på et senere tidspunkt erfarer mere om disse 3 varianter vil vi naturligvis skrive mere om det her på siden.

Seneste nyt om artsrenhed, (16-10-2007):

Ovenstående gør jeg opmærksom på at Magellan hun kan ligne Yarrell hun. Det gælder specielt for den Magellan underart der hedder Carduelis Magellanicus Paulus, denne Paulus ses også nogle steder benævnt som Inka Sisken. Paulus hunnen findes i naturen i 2 forskellige varianter, nemlig en grå og en gul variant. Dennne gule variant ligner meget Yarrell hunnen, og man kan ikke udelukke, at man på et tidspunkt har antaget dem for at være Yarrell hunner.

Ved krydsning af Paulus hunner med Yarrell hanner kommer ofte følgende kendetegn (fejl) frem på Yarrell Sisken:
1) Hovedkalot på hannen går for dybt ned. - Den må ikke gå dybere end til midt på øjet. - Det ses tydeligt på billederne her ovenfor og nedenfor.
2) Vingespejlet i kanten af vingen må ikke blive for langt. En Yarrell har forholdsvis korte vingespejl, hvorimod Paulus har længere spejl.
3) Fjerdragten, specielt den gule del, kan blive lysere. Der findes stammer hvor det er sådan.

Som ovenfor nævnt kom Yarrell Sisken frem i større mængder sidst i 90´erne. Den blev på dette tidspunkt meget mere almindelig, og var herefter ikke mere en så sjælden fugl hos opdrætterne. Om det har nogen sammenhæng med de gule Paulus hunner skal vi ikke kunne sige. Men man bør være opmærksom på de nævnte fejlmuligheder når man opdrætter Yarrell Siskner.

Foder:
Grundblanding, Zeisig 1A fra Blattner.

Yngel:
Yarrell bruger gerne en Kaiserrede, med kokus indlæg. Af redemateriale vil de have de lidt lysere som det grove redemateriale og laver så en afslutning også med det lidt lysere.
Vi anvender den ”afblegede-hvide” kokus, og materialer af fabrikat ”Sisal Fibre”. Af dette anvendes 3 forskellige typer nemlig: ”Jute”, ”Cocco – Sisal – Juta – Cotone” og ”Cotone”. (Den sidste er hvid rå bomuld).
 
Kønsforskelle på ungfugle er ikke synligt. Hannerne kendes dog på mørkere vingeslagfjer hvis de fodres med Spirulina).

Eget foto: 1,1 Yarrell.

Liste II:
Yarrell sisken er opført på Washington-konventionen som Liste II. Det vil sige listen over truede arter, og det betyder at der skal være et CITES dokument på fuglene. – Se evt. nærmere på DF´s hjemmeside her for.

Eget foto: 4 stk Yarrell unger, ½ døgn.
Hunnen ville ved dette par Yarrell siskner ikke bruge den "kaiser-rede" som vi normalt sætter ind. Men da hun fik en åben kanarierede med kokusindlæg varede det ikke længe inden hun havde reden færdig. Hurtigt efter var der æg i reden, 4 stk , og alle var befrugtede.
Bemærk det redemateriale som hunnen har brugt. Det er udelukkende lyse materialer.

Eget foto: 1,1 Yarrell, med 4 nyudfløjne unger, 16 døgn gamle.
Disse unger er udruget i vor foretrukne redetype, kaiserreden. Den giver mere "beskyttelse" for hunnen. Den har kun en side åben. Kan være en fordel når og hvis hannen er lidt for ivrig. Hun kan så bedre se hvor han kommer fra.
(Du kan se vor Kaiserredetype under:
ÅRETS GANG + OPDRÆT

Eget foto: 1,1 Yarrell med 4 nyudfløjne unger, 16 døgn gamle.

Billedet er af det samme kuld, men her ses ungerne mere tydeligt. Hvis fuglene er fodret med spirulina er det er på Yarrell unger muligt at skelne han og hun på de sorte vingeslagfjer. (Det er dog ikke muligt på det viste foto). - Det kræver også at der er begge køn i samme bur, og at de sidder i præcis det samme lys for at kunne se forskellen.

Med hensyn til redevalg kan der være en tendens til at hunnen foretrækker en rede af samme type som hun selv er opvokset i. Hunnen der valgte den åbne kanarierede er en indkøbt fugl, og vi kender derfor ikke redetypen den er opvokset i.

Opdrætsartikel: Karl Biedermann, Faulensee, Schweiz.

Billedet er malet af:
© HERMANN HEINZEL

Yarrell Sisken
Carduelis Yarrellii

1,0 = 2 stk = 95-100 mm

Vægt: 12 Gr.

Fangenskabsfugl

Død 03-03-1984

 

Billedet er malet af:
© HERMANN HEINZEL

Yarrell Sisken
Carduelis Yarrellii

0,1 = 90-100 mm

Vægt: 11 Gr.

Findested: Bahia

Dato: 04-09-1876

 

 

Home - Til startside